DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi
Số lượt xem: 132 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi như cá trê, cá tra, sặc rằn, thát lát, tai tượng và rô phi toàn đực.
Từ khóa: kỹ thuật, sản xuất giống, cá trê, cá tra, sặc rằn, thát lát, tai tượng, rô phi toàn đực

Sổ tay nuôi cá gia đình
Số lượt xem: 130 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Tài liệu cung cấp các kiến thức về quy trình kỹ thuật ngành thủy sản, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã được ứng dụng thành công trong sản xuất đại trà, kết hợp với những kinh nghiệm thực tế sáng tạo của phong trào nuôi cá ao và lồng tại các hộ gia đình.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá, cá giống, cá thịt, ương nuôi

Kỹ thuật nuôi trồng một số loài thủy sản
Số lượt xem: 127 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật nuôi trồng một số loài thủy sản nước ngọt và nuôi trồng hải sản.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy sản nước ngọt, hải sản

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
Số lượt xem: 128 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật nuôi cá ao tĩnh, cá ruộng, cá nước chảy, cá mặt nước lớn và cách phòng và trị một số bệnh thường gặp ở nuôi cá nước ngọt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá nước ngọt, phòng bệnh, trị bệnh

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh - Tập 3
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật ương nuôi cá tra xuất khẩu, rắn ri voi và cách phòng và trị bệnh thường gặp ở cá và tôm càng xanh.
Từ khóa: kỹ thuật ương nuôi, cá tra, rắn ri voi, phòng bệnh, trị bệnh, tôm càng xanh, cá

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh - Tập 2
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa, nuôi cá đồng quảng canh, lươn đồng, ếch đồng, cá trê vàng và cá rô phi xuất khẩu.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản nước ngọt, phòng bệnh, trị bệnh, sản xuất giống

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh - Tập 1
Số lượt xem: 121 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Một số đặc điểm chung về môi trường nước ngọt và đối tượng thủy sản sinh sống và phát triển và kỹ thuật nuôi cá bống tượng, cá rô đồng, cá sặt rằn, cá lóc thương phẩm.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản nước ngọt, phòng trị bệnh, cá bống tượng, cá rô đồng, cá sặt rằn, cá lóc

Công nghệ nuôi lồng bè cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật nuôi lồng bè cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, nuôi cá tra lồng bè, an toàn vệ sinh thực phẩm

Công nghệ nuôi tôm sú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Tổng hợp các kiến thức về công nghệ nuôi tôm sú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ khóa: công nghệ, kỹ thuật nuôi, tôm sú, vệ sinh thực phẩm

Công nghệ sinh sản nhân tạo tôm he Nhật Bản
Số lượt xem: 127 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Tổng hợp các kiến thức về công nghệ sinh sản nhân tạo tôm he Nhật Bản.
Từ khóa: công nghệ, sinh sản nhân tạo, hôm he Nhật Bản


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 59  
Lixao  Tuần: 19189
Lixao Lixao  Tổng: 124463585