DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Cá chọi xiêm
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Tài liệu tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá kiểng: Cá chọi xiêm
Từ khóa: Cá chọi xiêm

Cá thiên đăng
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Tài liệu tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá kiểng: Cá thiên đăng
Từ khóa: Cá thiên đăng

Cá sặc gấm
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Tài liệu tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá kiểng: Cá sặc gấm
Từ khóa: Cá sặc gấm

Nuôi tôm kết hợp trồng lúa
Số lượt xem: 276 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Hiện nay các vùng trồng lúa năng suất thấp chuyển đổi nuôi một vụ tôm sú vào các tháng trong mùa khô, trồng lúa các tháng trong mùa mưa, thường mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khi độccanh trồng lúa…
Từ khóa: Nuôi tôm kết hợp trồng lúa, nuôi tôm, trồng lúa

Nuôi tôm sú quảng canh
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Nuôi tôm quảng canh(hay quảng canh cải tiến) thường áp dụng tại vùng triều thấp, trung triều, diện tích nuôi lớn, kỹ thuật nuôi đơn giản, nhu cầu vốn ít, nhưng hiệu quả mang lại khá cao nếu nuôi đúng kỹ thuật.
Từ khóa: Nuôi tôm sú quảng canh, nuôi tôm sú, quảng canh

Nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Trong nuôi tôm bán thâm mcanh và thâm canh, hai phương pháp nuôi cơ bản giống nhau, chỉ khác nhau về trang thiết bị và mật độ nuôi, khi hiểu biết về kỹ thuật nuôi thâm canh, sẽ bao hàm cả nuôi bán thâm canh
Từ khóa: Nuôi tôm sú, nuôi tôm sú bán thâm canh, nuôi tôm sú thâm canh, nuôi tôm

Kỹ thuật trồng rong biển
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Kỹ thuật trồng rong câu chỉ vàng; Kỹ thuật trồng rong sụn
Từ khóa: Kỹ thuật trồng rong biển, trồng rong biển, rong biển

Kỹ thuật sản xuất giống ốc hương
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Thiết kế xây dựng trại giống; Tuyển chọn ốc bố mẹ và nuôi vỗ thành thục; Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng; Kỹ thuật ương nuôi ốc hương
Từ khóa: Kỹ thuật sản xuất giống ốc hương, sản xuất giống ốc hương, ốc hương

Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương
Từ khóa: Đặc điểm sinh học ốc hương, kỹ thuật sản xuất giống, ốc hương, nuôi ốc hương

Kỹ thuật nuôi tôm hùm
Số lượt xem: 189 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Đặc điểm chung của các loài thuộc họ tôm hùm; Đặc điểm của một số loài tôm đang phát triển nuôi; Kỹ thuật nuôi tôm hùm
Từ khóa: Kỹ thuật nuôi tôm hùm, nuôi tôm hùm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 50  
Lixao  Tuần: 19179
Lixao Lixao  Tổng: 124463565