DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi thủy hải sản
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các câu hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi thủy hải sản.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, thủy hải sản

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh (hệ VAC)
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp kiến thức về kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh (hệ VAC).
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá ao nước tĩnh

Kỹ thuật nuôi cá bè trên sông
Số lượt xem: 152 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp kiến thức về kỹ thuật nuôi cá bè trên sông.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá bè trên sông

Kỹ thuật cho đẻ và ương nuôi cá bống tượng
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Cá bống tượng là loài có kích thước lớn. Thịt cá thơm ngon, ít xương dăm, có giá trị kinh tế cao. Tài liệu giới thiệu về kỹ thuật cho đẻ và ương nuôi cá bống tượng.
Từ khóa: kỹ thuật cho đẻ, ương nuôi, cá bống tượng

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm.
Từ khóa: kỹ thuật, sản xuất giống, tôm càng xanh thương phẩm

Kỹ thuật sản xuất giống cá tra và cá ba sa
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật sản xuất giống cá tra và cá ba sa.
Từ khóa: kỹ thuật, sản xuất giống, cá tra, cá ba sa

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim nước ngọt
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Một số đặc điểm sinh học của cá chim nước ngọt và kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim nước ngọt.
Từ khóa: đặc điểm sinh học, cá chim nước ngọt, kỹ thuật, sản xuất giống, cá chim nước ngọt

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba
Số lượt xem: 244 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Đặc điểm sinh thái của ba ba và kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba.
Từ khóa: đặc điểm sinh thái, kỹ thuật, sản xuất giống, ba ba

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm - Một số đối tượng thủy sản nước ngọt
Số lượt xem: 246 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Cuốn sách đề cập đến những nội dung cơ bản như kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh, cá tra, cá ba sa, cá bống tượng, cá chim nước ngọt, ba ba, kỹ thuật nuôi cá bè, nuôi thâm canh cá ao theo mô hình VAC.
Từ khóa: kỹ thuật, sản xuất giống, nuôi thương phẩm, thủy sản nước ngọt

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Cá tra, cá basa là nguồn lợi tự nhiên quý báu của nước ta, là nguồn cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng nội địa và nguồn nguyên liệu xuất khẩu thủy sản quan trọng. Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Từ khóa: cá tra, cá ba sa, kỹ thuật, sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1100  
Lixao  Tuần: 18535
Lixao Lixao  Tổng: 123869024