DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, tôm sú, thâm canh, bán thâm canh

Nuôi thâm canh một số loài thủy đặc sản nước ngọt
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản nước ngọt, nuôi thâm canh

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản ở các loại hình mặt nước
Số lượt xem: 169 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi thủy đặc sản ở các loại hình mặt nước.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản

Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá giống
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật sản xuất giống và ương cá giống.
Từ khóa: kỹ thuật, sản xuất, cá giống

Kỹ thuật mới nuôi thủy đặc sản nước ngọt
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật mới nuôi thủy đặc sản nước ngọt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản nước ngọt

Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy sản ở biển

Quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo giống tôm he Nhật Bản
Số lượt xem: 169 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo giống tôm he Nhật Bản.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sinh sản nhân tạo, tôm he Nhật Bản

Quy trình công nghệ sản xuất giống tu hài
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống tu hài.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sản xuất, tu hài

Đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống ghẹ xanh
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Những đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống ghẹ xanh.
Từ khóa: đặc điểm sinh học, kỹ thuật, sản xuất, ghẹ xanh

Quy trình công nghệ sản xuất giống tôm sú chất lượng cao
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống tôm sú chất lượng cao.
Từ khóa: quy trình, kỹ thuật, sản xuất giống, tôm sú


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 39  
Lixao  Tuần: 19167
Lixao Lixao  Tổng: 124463539