DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá chim nước ngọt
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống cá chim nước ngọt.
Từ khóa: quy trình, kỹ thuật, sản xuất giống, cá chim nước ngọt

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Thát Lát
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Thát Lát.
Từ khóa: quy trình, kỹ thuật, sản xuất giống, cá Thát Lát

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá sặc rằn
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống cá sặc rằn.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sản xuất, cá sặc rằn

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô đồng
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô đồng.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sản xuất, cá rô đồng

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá lóc
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tài liệu tình bày về quy trình công nghệ sản xuất giống cá lóc.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sản xuất, cá lóc

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Lăng vàng
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Cá lăng vàng là loài cá da trơn có giá trị kinh tế cao tài liệu giới thiệu về quy trình công nghệ sản xuất giống cá Lăng vàng.
Từ khóa: cá Lăng vàng, quy trình, công nghệ, sản xuất

Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các bài viết của nhiều tác giả về quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản.
Từ khóa: quy trình, công nghệ, sản xuất, giống thủy sản

Nuôi cá ao
Số lượt xem: 184 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá trong ao.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá trong ao

Kỹ thuật nuôi cá lồng
Số lượt xem: 188 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá lồng.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá lồng

Kỹ thuật nuôi cá ruộng
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cá ruộng.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá ruộng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 62  
Lixao  Tuần: 19194
Lixao Lixao  Tổng: 124463595