DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Ương và nuôi tôm thương phẩm
Số lượt xem: 232 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Kỹ thuật ương tôm bột thành tôm giống, nuôi tôm trong ao và ruộng lúa.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, tôm bột, tôm giống

Sản xuất giống tôm càng xanh
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Kỹ thuật nuôi thành thục tôm giống bố mẹ và sản xuất giống tôm càng xanh.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, sản xuất, tôm càng xanh

Kỹ thuật nuôi tôm cá trong ruộng lúa
Số lượt xem: 237 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật nuôi tôm cá trong ruộng lúa.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, tôm, cá, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản

Kỹ thuật nuôi cá rô phi tính đực
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Sản xuất giống rô phi tính đực, kỹ thuật ương nuôi cá rô phi thương phẩm.
Từ khóa: sản xuất giống, kỹ thuật nuôi, cá rô phi thương phẩm

Nuôi cá rô đầu vuông
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 04/08/2013
Cá rô đầu vuông mới được phát hiện cách đây gần 2 năm. Theo tài liệu của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Hậu Giang, cá rô đầu vuông được ông Nguyễn Văn Khải, thuộc ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thuỷ phát hiện đầu tiên năm 2008 với số lượng khoảng 70 con lẫn trong ao nuôi cá rô đồng.
Từ khóa: cá rô đầu vuông, kỹ thuật nuôi

Kỹ thuật nuôi cá ao gia đình
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Cải tạo và xây dựng ao nuôi; cách quản lý, chăm sóc thu hoạch cá nuôi ao ở gia đình.
Từ khóa: quản lý, chăm sóc, thu hoạch, cá ao

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng
Số lượt xem: 113 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 02/07/2013
Kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá lăng vàng.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, chăm sóc, cá lăng vàng

Kỹ thuật nuôi cá rô phi gift - cá điêu hồng
Số lượt xem: 113 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Cá rô phi gift - cá điêu hồng có sức tăng trưởng nhanh, sức kháng bệnh tốt nên hiện nay được nuôi với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và cho xuất khẩu.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, cá rô phi gift, cá điêu hồng

Giáo trình kinh tế thủy sản
Số lượt xem: 112 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Hệ thống kinh tế thủy sản là tổng thể quan hệ sản xuất của ngành thủy sản, biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, những hình thức tổ chức sản xuất, phân phối, trao đổi trong các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến sản phẩm thủy sản và cơ chế quản lý tương ứng của nhà nước đối với ngành thủy sản.
Từ khóa: kinh tế thủy sản, khai thác, chế biến, nuôi trồng, quản lý nhà nước

Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao
Số lượt xem: 113 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, sản xuất, tôm sú chất lượng cao


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1089  
Lixao  Tuần: 18524
Lixao Lixao  Tổng: 123869002