DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh trắng đuôi ở cá Kèo
Số lượt xem: 153 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh trắng đuôi ở cá Kèo.
Từ khóa: bệnh trắng đuôi, cá Kèo, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas ở cá Kèo
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Cá bị bệnh cơ thể xuất hiện từng mảng đỏ với nhiều khối u. Bụng có biểu hiện sẫm màu từng vùng cần phải luôn giữ cho nước sạch, không bị ô nhiễm. Tránh làm cho cá bị sây sát vì đây là điều kiện tốt cho vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.
Từ khóa: bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas, cá Kèo, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Phòng và trị bệnh cho cá Kèo
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Các phương pháp phòng và trị bệnh cho cá Kèo và điều trị các bệnh thường gặp.
Từ khóa: phương pháp, phòng bệnh, trị bệnh, cá Kèo

Điều trị các bệnh thường gặp ở cá Chình
Số lượt xem: 143 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Bệnh ở cá Chình thường do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây ra. Tài liệu đưa ra các phương pháp để điều trị bệnh cho cá.
Từ khóa: điều trị bệnh, cá Chình, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, phương pháp

Bệnh sán lá đơn chủ ở cá Chình
Số lượt xem: 144 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh sán lá đơn chủ ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh sán lá đơn chủ, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh nấm thủy mi ở cá Chình
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh nấm thủy mi ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh nấm thủy mi, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh trùng mỏ neo ở cá Chình
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh trùng mỏ neo ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh trùng mỏ neo, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh trùng quả dưa ở cá Chình
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh trùng quả dưa ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh trùng quả dưa, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh trùng bánh xe ở cá Chình
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh trùng bánh xe ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh trùng bánh xe, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh lở loét ở cá Chình
Số lượt xem: 151 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh lở loét ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh lở loét, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 100  
Lixao  Tuần: 19235
Lixao Lixao  Tổng: 124463679