DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh nhiễm khuẩn huyết Edwardsiella ở cá Chình
Số lượt xem: 145 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh nhiễm khuẩn huyết Edwardsiella ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh nhiễm khuẩn huyết Edwardsiella, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh do nhóm vi khuẩn Streptococcus ở cá Chình
Số lượt xem: 140 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/11/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh do nhóm vi khuẩn Streptococcus ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh do nhóm vi khuẩn Streptococcus, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas ở cá Chình
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas ở cá Chình
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas ở cá Chình.
Từ khóa: bệnh nhiễm khuẩn huyết Aeromonas, cá Chình, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Phòng và trị bệnh cho cá Chình
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Các phương pháp phòng và trị bệnh cho cá Chình và điều trị các bệnh thường gặp.
Từ khóa: phương pháp, phòng bệnh, trị bệnh, cá Chình

Bệnh sán lá đơn chủ ở cá Thát Lát
Số lượt xem: 146 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh sán lá đơn chủ ở cá Thát Lát.
Từ khóa: bệnh sán lá đơn chủ, cá Thát Lát, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh nấm thủy mi ở cá Thát Lát
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh nấm thủy mi ở cá Thát Lát.
Từ khóa: bệnh nấm thủy mi, cá Thát Lát, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh do ký sinh trùng Epistylia spp ở cá Thát Lát
Số lượt xem: 156 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh do ký sinh trùng Epistylia spp ở cá Thát Lát.
Từ khóa: bệnh do ký sinh trùng Epistylia spp, cá Thát Lát, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh ký sinh trùng Henneguya spp ở cá Thát Lát
Số lượt xem: 149 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh ký sinh trùng Henneguya spp ở cá Thát Lát.
Từ khóa: bệnh ký sinh trùng Henneguya spp, cá Thát Lát, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp

Bệnh trùng quả dưa ở cá Thát Lát
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 31/10/2013
Nguyên nhân phát sinh bệnh, các phương pháp điều trị bệnh và những điều cần biết về bệnh trùng quả dưa ở cá Thát Lát.
Từ khóa: bệnh trùng quả dưa, cá Thát Lát, triệu chứng, điều trị, phòng bệnh, phương pháp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 80  
Lixao  Tuần: 19212
Lixao Lixao  Tổng: 124463632