DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Tính ăn của ba ba?
Số lượt xem: 289 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Tính ăn của ba ba?
Từ khóa: Tính ăn của ba ba, ba ba

Phân loại ba ba?
Số lượt xem: 279 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Phân loại ba ba?
Từ khóa: Phân loại ba ba, ba ba

Cá chép lai?
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Cá chép lai?
Từ khóa: Cá chép lai, cá chép

Hooc môn và người ăn cá rô phi chuyển giứoi tính bằng hooc môn?
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Hooc môn và người ăn cá rô phi chuyển giứoi tính bằng hooc môn?
Từ khóa: Hooc môn, ăn cá rô phi, chuyển giới tính bằng hooc môn

Rô phi đơn tính, rô phi siêu đực?
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Rô phi đơn tính, rô phi siêu đực?
Từ khóa: Rô phi đơn tính, rô phi siêu đực

Ao cho đẻ cá rô phi?
Số lượt xem: 179 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Ao cho đẻ cá rô phi?
Từ khóa: Ao cho đẻ cá rô phi, cá rôphi

Cho cá quả đẻ?
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Cho cá quả đẻ?
Từ khóa: Cho cá quả đẻ, cá quả

Mỗi cá mẹ đẻ ra bao nhiêu trứng?
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Mỗi cá mẹ đẻ ra bao nhiêu trứng?
Từ khóa: Mỗi cá mẹ đẻ ra bao nhiêu trứng?, cá đẻ

Cá rô phi đẻ ra trứng hay ra con?
Số lượt xem: 194 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Cá rô phi đẻ ra trứng hay ra con?
Từ khóa: Cá rô phi đẻ ra trứng hay ra con, cá rô phi

Bể cho cá đẻ và bể ấp trứng cá?
Số lượt xem: 189 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Bể cho cá đẻ và bể ấp trứng cá?
Từ khóa: Bể cho cá đẻ và bể ấp trứng cá, bể cá, bể ấp trứng cá


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 85  
Lixao  Tuần: 19219
Lixao Lixao  Tổng: 124463646