DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Thuốc và não khi tiêm cho cá đẻ?
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Thuốc và não khi tiêm cho cá đẻ?
Từ khóa: Thuốc và não khi tiêm cho cá đẻ, tieemcho cá đẻ

Thuốc tiêm cho cá đẻ?
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Thuốc tiêm cho cá đẻ?
Từ khóa: Thuốc tiêm cho cá đẻ, thuốc tiêm cá, cá đẻ

Tác dụng của não cá?
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Tác dụng của não cá?
Từ khóa: Tác dụng của não cá, não cá

Chọn cá bố mẹ?
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Chọn cá bố mẹ?
Từ khóa: Chọn cá bố mẹ, cá bố mẹ

Cho cá đẻ về đêm?
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Cho cá đẻ về đêm?
Từ khóa: Cho cá đẻ về đêm, cá đẻ

Hưng phấn của cá khi đẻ?
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/10/2013
Tổng hợp 40 câu hỏi đáp về sự sinh sản của cá, nuôi một số cá đặc sản và phòng trị bệnh cho cá: Hưng phấn của cá khi đẻ?
Từ khóa: Hưng phấn của cá khi đẻ

Bệnh do các loài giáp xác ký sinh ở cá bống tượng
Số lượt xem: 186 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do các loài giáp xác ký sinh ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do các loài giáp xác ký sinh, cá bống tượng

Bệnh mụn mỏng ở cá bống tượng
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh mụn mỏng ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh mụn mỏng, cá bống tượng

Bệnh rận cá ở cá bống tượng
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh rận cá ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh rận cá, cá bống tượng

Bệnh sán lá đơn chủ ở cá bống tượng
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh sán lá đơn chủ ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh sán lá đơn chủ, cá bống tượng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1073  
Lixao  Tuần: 18509
Lixao Lixao  Tổng: 123868970