DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh nấm thủy mi ở cá bống tượng
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh nấm thủy mi ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh nấm thủy mi, cá bống tượng

Bệnh do ký sinh trùng cryptocaryon spp gây ra ở cá bống tượng
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do ký sinh trùng cryptocaryon spp gây ra ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do ký sinh trùng cryptocaryon spp, cá bống tượng

Bệnh do ký sinh trùng epistylia spp gây ra ở cá bống tượng
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do ký sinh trùng epistylia spp gây ra ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do ký sinh trùng epistylia spp, ở cá bống tượng

Bệnh do ký sinh trùng henneguya spp rây ra ở cá bống tượng
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do ký sinh trùng henneguya spp rây ra ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do ký sinh trùng henneguya spp, ở cá bống tượng

Bệnh đốm trắng ở cá bống tượng
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh đốm trắng ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh đốm trắng, cá bống tượng

Bệnh trùng mỏ neo ở cá bống tượng
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh trùng mỏ neo ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh trùng mỏ neo, cá bống tượng

Bệnh trùng quả dưa ở cá bống tượng
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh trùng quả dưa ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh trùng quả dưa, cá bống tượng

Bệnh trùng bánh xe ở cá bống tượng
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh trùng bánh xe ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh trùng bánh xe, cá bống tượng

Bệnh hoại tử thần kinh ở cá bống tượng
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh hoại tử thần kinh, cá bống tượng

Bệnh lở loét ở cá bống tượng
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh lở loét ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh lở loét ở cá bống tượng, bệnh lở loét, cá bống tượng


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1101  
Lixao  Tuần: 18536
Lixao Lixao  Tổng: 123869026