DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bệnh do nhóm khuẩn vibro gây ra ở cá bống tượng
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do nhóm khuẩn vibro gây ra ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do nhóm khuẩn vibro, cá bống tượng

Bệnh do nhóm khuẩn plexibacter columnaris ở cá bống tượng
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do nhóm khuẩn plexibacter columnaris ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do nhóm khuẩn plexibacter columnaris, cá bống tượng

Bệnh nhiễm khuẩn huyết edwardsiella ở cá bống tượng
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh nhiễm khuẩn huyết edwardsiella ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh nhiễm khuẩn huyết edwardsiella, cá bống tượng

Bệnh do nhóm vi khuẩn streptococcus ở cá bống tượng
Số lượt xem: 197 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh do nhóm vi khuẩn streptococcus ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh do nhóm vi khuẩn, streptococcus , cá bống tượng

Bệnh thối vây đuôi ở cá bống tượng
Số lượt xem: 200 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 28/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh thối vây đuôi ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh thối vây đuôi ở cá bống tượng, bệnh thối đuôi, cá bống tượng

Bệnh viêm mắt, miệng ở cá bống tượng
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh viêm mắt, miệng ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh viêm mắt, bệnh viêm miệng, cá bống tượng

Bệnh đốm đỏ ở cá bống tượng
Số lượt xem: 192 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh đốm đỏ ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh đốm đỏ ở cá bống tượng, bệnh đốm đỏ, cá bống tượng

Bệnh mất nhớt ở cá bống tượng
Số lượt xem: 188 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh mất nhớt ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh mất nhớt ở cá bống tượng, bệnh mất nhớt, các bống tượng

Bệnh trắng đuôi ở cá bống tượng
Số lượt xem: 191 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/10/2013
Cách phòng và trị bệnh cho cá bống tượng: Bệnh trắng đuôi ở cá bống tượng
Từ khóa: Bệnh trắng đuôi ở cá bống tượng, cá bống tượng, bệnh trắng đuôi

Dùng thuốc nam trị bệnh cho cá
Số lượt xem: 187 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 03/08/2013
Nghề nuôi trồng thủy sản nói chung trong đó nghề nuôi cá nước ngọt đã và đang cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn cá và lợi nhuận thu được ngày một cao góp phần giúp nhiều hộ nông ngư dân trên địa bàn Tỉnh xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế.
Từ khóa: thuốc nam, trị bệnh, cá


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 40  
Lixao  Tuần: 19168
Lixao Lixao  Tổng: 124463541