DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam
Số lượt xem: 307 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/28/2013
Tổng hợp các kiến thức về chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam.
Từ khóa: chọn tạo giống, nhân giống, cây trồng rừng

Kỹ thuật trồng Trám Trắng
Số lượt xem: 307 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/28/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật trồng Trám Trắng.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, trám trắng

Kỹ thuật trồng Lát
Số lượt xem: 325 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/28/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật trồng Lát.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây Lát

Hỏi đáp về kỹ thuật trồng rừng
Số lượt xem: 320 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Tổng hợp các câu hỏi đáp về kỹ thuật trồng rừng.
Từ khóa: kỹ thuật, trồng rừng

Kỹ thuật trồng cây Dó trầm
Số lượt xem: 324 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Một số đặc điểm của cây dó trầm, cách trồng và chăm sóc để có hiệu quả kinh tế cao.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, cây Dó trầm

Canh tác nương rẫy và phục hồi rừng sau nương rẫy ở Việt Nam
Số lượt xem: 319 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Canh tác nương rẫy và phục hồi sau nương rẫy.
Từ khóa: canh tác nương rẫy, phục hời rừng sau nương rẫy

Phát triển các loài keo Acacia ở Việt Nam
Số lượt xem: 309 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Tập hợp các nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, giới thiệu sâu rộng về các loài keo Acacia ở Việt Nam.
Từ khóa: phát triển, keo Acacia

Cây keo lá tràm
Số lượt xem: 310 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Cây keo lá tràm và một số biện pháp kĩ thuật lâm sinh cơ bản.
Từ khóa: cây keo lá tràm, biện pháp, kĩ thuật lâm sinh

Nghiên cứu rừng tự nhiên
Số lượt xem: 307 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Tổng hợp các bài biết của các tác giả khác nhau về nghiên cứu rừng tự nhiên.
Từ khóa: nghiên cứu, rừng tự nhiên

Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam
Số lượt xem: 323 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 7/27/2013
Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam như cây Bồ Đề, cây Luồng, Cây Lim xẹt, cây gió giấy,…
Từ khóa: sử dụng, cây bản địa, trồng rừng


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 4  
Lixao  Tuần: 5059
Lixao Lixao  Tổng: 124900730