DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Tiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường.
Số lượt xem: 286 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/07/2013
Tiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi, xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn và phương pháp đo so sánh tại hiện trường.
Từ khóa: tiêu chuẩn, náy nông lâm nghiệp, thủy lợi, phương phương

Quản lý cháy rừng ở Việt Nam
Số lượt xem: 282 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/07/2013
Tài liệu trình bày khái quát đất rừng ở Việt Nam, nguyên nhân, tác hại, đặc điểm quá trình cháy rừng, đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Từ khóa: quản lý, cháy rừng, phòng cháy, chữa cháy, biện pháp

Nghiên cứu sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng các dòng chè Shan chọn lọc tại Phú Hộ
Số lượt xem: 285 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Nghiên cứu sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng các dòng chè Shan chọn lọc tại Phú Hộ.
Từ khóa: nghiên cứu, sinh trưởng, phát triển, chè Shan

Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biển
Số lượt xem: 287 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Các giải pháp công nghệ cho nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biển.
Từ khóa: cây lâm nghiệp, đất khô hạn, giải pháp, công nghệ, giống cây trồng, kỹ thuật trồng

Nội dung và phương pháp nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh ở Việt Nam
Số lượt xem: 288 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Các hoạt động nghiên cứu lâm nghiệp thường diễn ra tại hiện trường rừng núi với đối tượng là sinh vật sống luôn ở trạng thái vận động và chịu sự tác động của nhiều nhân tố ngoại cảnh. Đó là đặc điểm rất quan trọng và cần được quan tâm trong nghiên cứu lâm
Từ khóa: phương pháp, nghiên cứu, kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng, rừng tự nhiên

Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu
Số lượt xem: 295 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu.
Từ khóa: nghiên cứu, đề cương, kế hoạch

Một số phương pháp bố trí thí nghiệm và quản lý, lưu trữ, xử lý số liệu trên máy vi tính
Số lượt xem: 283 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Bố trí thí nghiệm và quản lý, lưu trữ, xử lý số liệu thí nghiệm là một bộ phận quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: phương pháp, quản lý, lưu trữ

Phương pháp viết tài liệu khoa học và trình bày báo cáo khoa học
Số lượt xem: 287 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Phương pháp viết tài liệu khoa học và trình bày báo cáo khoa học
Từ khóa: phương pháp, tài liệu khoa học

Xác định các nguồn tài trợ cho nghiên cứu
Số lượt xem: 299 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Xác định điều kiện thành công của nghiên cứu lâm nghiệp và tư cách tham gia tìm nguồn tài trợ.
Từ khóa: nguồn tài trợ, nghiên cứu, dự án

Một số xây dựng nội dung dự án quốc tế
Số lượt xem: 286 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiêp | Khác
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/02/2014
Tình hình triển khai các dự án ở viện và nội dung xây dựng dự án quốc tế.
Từ khóa: dự án quốc tế, hình thức, phương pháp, vật liệu


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3229
Lixao Lixao  Tổng: 124875432