DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Tự nhiên và xã hội 3
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các kiến thức môn tự nhiên và xã hội lớp 3.
Từ khóa: tự nhiên, xã hội, con người, sức khỏe, tự nhiên

Vở bài tập tự nhiên và xã hội 2
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 2.
Từ khóa: tự nhiên, xã hội, con người, sức khỏe, tự nhiên

Tự nhiên và xã hội 2
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các kiến thức môn tự nhiên và xã hội lớp 2.
Từ khóa: tự nhiên, xã hội, con người, sức khỏe, tự nhiên

Toán 2
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các kiến thức môn toán lớp 2.
Từ khóa: môn toán, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các bài tập toán lớp 2.
Từ khóa: bài tập, môn toán

Vở bài tập tự nhiên và xã hội 1
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Các dạng bài tập tự nhiên và xã hội lớp 1.
Từ khóa: bài tập, tự nhiên, xã hội

Vở bài tập toán 1 tập 2
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Các dạng bài tập toán lớp 1.
Từ khóa: toán học, toán tiểu học

Vở bài tập toán 1 tập 1
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Các dạng bài tập toán lớp 1.
Từ khóa: toán học, toán tiểu học

Tự nhiên và xã hội 1
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Kiến thức môn tự nhiên và xã hội lớp 1 về chủ đề con người, sức khỏe, xã hội và tự nhiên.
Từ khóa: tự nhiên, xã hội, con người, sức khỏe, tự nhiên

Toán 1
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các kiến thức môn toán lớp 1.
Từ khóa: toán học, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, phép cộng, phép trừ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 6  
Lixao  Tuần: 3692
Lixao Lixao  Tổng: 124875115