DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Một chi tiết về nguồn gốc Tiếng Anh
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Một chi tiết về nguồn gốc Tiếng Anh.
Từ khóa: Tiếng Anh, ngôn ngữ

Thơ Hồ Xuân Hương tại Mỹ
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Thơ Hồ Xuân Hương trên tờ New York Times của Mỹ đã có bài giới thiệu.
Từ khóa: thơ, ngôn ngữ, văn chương

Đối ngẫu trong truyện kiều
Số lượt xem: 189 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Đối ngẫu là một đặc trưng nổi bật của ngôn ngữ thơ ca. Đối ngẫu nâng cao chất lượng thơ của thể thơ lục bát ở Truyện Kiều.
Từ khóa: đối ngẫu, thơ lục bát, thơ ca, truyện Kiều

Những và Các trong tiếng việt
Số lượt xem: 212 | Số lượt tải:11
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Trong Tiếng Việt "những" và "các" đều là các quán từ đứng trước danh từ hay đại từ nhằm bổ sung ý nghĩa số nhiều cho danh từ hay đại từ ấy.
Từ khóa: ngôn ngữ, đời sống

Chữ "độc lập" của ta, chữ ĐỘC LẬP viết hoa
Số lượt xem: 162 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Chữ độc lập của ta và chữ "ĐỘC LẬP" viết hoa.
Từ khóa: ngôn ngữ, đời sống

Ngôn ngữ và đời sống - số 9.2001
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp những bài viết của nhiều tác giả về tiếng Việt, chữ Việt; ngôn ngữ với văn chương; ngôn ngữ với văn hóa,…
Từ khóa: ngôn ngữ, đời sống, văn chương, văn hóa

10 câu hỏi lí thú về họ của người Việt
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:17
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
10 câu hỏi lí thú về họ của người Việt.
Từ khóa: câu hỏi, ngôn ngữ, đời sống

Một số nhận xét về địa danh từ góc độ ngôn ngữ-văn hóa trên cứ liệu tiếng nga và tiếng việt
Số lượt xem: 168 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Một số nhận xét về địa danh từ góc độ ngôn ngữ-văn hóa trên cứ liệu tiếng nga và tiếng việt.
Từ khóa: ngôn ngữ, văn hóa, đời sống

Một chút ghi nhận về địa danh quê hương
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Trên đất nước Việt Nam, ngoài dân tộc Kinh còn có 53 dân tộc anh em cư trú, đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cùng lao động sản xuất, cùng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, cùng xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các địa danh trên lãnh thổ Việt Na
Từ khóa: địa danh, quê hương, ngôn ngữ, đời sống

Chữ ngũ trong văn hóa của người Việt
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Chữ ngũ trong văn hóa của người Việt.
Từ khóa: ngôn ngữ, văn chương


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 11  
Lixao  Tuần: 3696
Lixao Lixao  Tổng: 124880586