DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Những đặc tính ngôn ngữ của lời thoại trong phim truyện
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Những đặc tính ngôn ngữ của lời thoại trong phim truyện. Lời thoại là một thành tố của ngôn ngữ điện ảnh đương thời. Cùng với tiếng động, âm nhạc và hình ảnh lời thoại tạo nên một sự kết hợp sao cho thể hiện được tính cách nhân vật, tình tiết câu chuyện,
Từ khóa: đặc tính, ngôn ngữ, lời thoại

Ca từ trong ca khúc hiện nay đôi điều suy nghĩ
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Những điều suy nghĩ trong ca từ trong các ca khúc hiện nay.
Từ khóa: ca từ, ca khúc, ngôn ngữ

Thú chơi chữ trong thơ
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Thú chơi chữ trong thơ.
Từ khóa: thơ, ngôn ngữ, văn chương

Thư pháp và thư pháp chữ quốc ngữ
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các kiến thức về thư pháp và thư pháp chữ quốc ngữ.
Từ khóa: thư pháp, chữ quốc ngữ, ngôn ngữ, văn chương

Tìm hiểu ngôn từ dân gian trong thơ trần tế xương
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tú Xương không chỉ lớn về mặt thơ trào phúng mà ông còn lớn về phương diện trữ tình. Đằng sau sự châm biếm hài hước sâu sắc là cả một tấm lòng của nhà thơ trước cuộc sống, một tâm hồn đồng cảm, một trái tim đồng điệu với cái lầm than khổ cực của nhân dân
Từ khóa: ngôn từ dân gian, Tú Xương, thơ, ngôn ngữ, văn chương

Thi pháp thơ trường phái bút tre
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Thi pháp thơ trường phái bút tre. Bút tre là bút danh độc đáo của nhà thơ tên thật là Đặng Văn Đăng quê quán ở tỉnh Phú Thọ. Ông là nhà trí thức thông thạo hai ngoại ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Anh.
Từ khóa: thi pháp, ngôn ngữ, văn chương

Tết trong con mắt tú xương
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Nhà văn Nguyễn Tuân đã xem thơ Tú Xương là một cái phần hương hoa trong gia tài tiếng nói Việt Nam và Tú Xương là một chứng từ về đạo học thành nam tàn cục.
Từ khóa: Tết, Tú Xương, ngôn ngữ, văn chương

Bác Hồ với truyện kiều
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Bàn về Bác Hồ với truyện Kiều.
Từ khóa: truyện kiều, Bác Hồ

Bàn thêm về ranh giới thành ngữ-tục ngữ
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Các bài viết bàn thêm về ranh giới thành ngữ-tục ngữ.
Từ khóa: thành ngữ, tục ngữ, tiếng Việt

Tính từ loại của thành ngữ Tiếng Việt
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Các tính từ loại của thành ngữ Tiếng Việt.
Từ khóa: tính từ, Tiếng Việt, từ vựng, ngữ pháp


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 8  
Lixao  Tuần: 3029
Lixao Lixao  Tổng: 124873778