DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Nói tắt và viết tắt từ ngữ trong tiếng việt
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Cách nói tắt và viết tắt từ ngữ trong Tiếng Việt.
Từ khóa: nói tắt, viết tắt, từ ngữ, Tiếng Việt

Ngôn ngữ và đời sống - số 1+2.2003
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các bài viết của nhiều tác giả về ngôn ngữ và đời sống.
Từ khóa: ngôn ngữ, đời sống, từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, thơ

Ngôn ngữ tâm trạng trong Tự hình I
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Phân tích ngôn ngữ tâm trạng trong "Tự hình I".
Từ khóa: phân tích, ngôn ngữ, tâm trạng, tự tình

Lịch sử từ vựng tiếng việt thời kì 1858-1945
Số lượt xem: 170 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Từ vựng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên diện mạo của mỗi ngôn ngữ. Khi nghiên cứu bất kì một ngôn ngữ dù đứng ở bình diện nào thì không ít thì nhiều người nghiên cứu đều phải bàn đến kho tàng từ ngữ của dân tộc đó.
Từ khóa: từ vựng, tiếng Việt, ngôn ngữ, đời sống

Dân tộc ba na và tiếng ba na
Số lượt xem: 150 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam người Ba Na được nhiều người biết đến từ rất lâu không phải vì có số dân đông mà chủ yếu là có nền văn hóa hết sức độc đáo.
Từ khóa: dân tộc ba na, tiếng ba na, ngôn ngữ, đời sống

Ngôn ngữ và đời sống - số 6.2003
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Danh hóa động từ chỉ trạng thái tình cảm với "nỗi","niềm"; hiện tượng các từ Việt gốc Pháp và từ tiếng Pháp trong một cuốn tiểu thuyết,…
Từ khóa: ngôn ngữ, đời sống, tiểu thuyết, thành ngữ, thơ

Giáo trình công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:11
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật là vấn đề mới mẻ ở nước ta, nhất là công nghệ sản xuất và sử dụng các loại thiên địch trong đó có các loại thuốc trừ sâu vi sinh vật để phòng trừ các loại sâu, bệnh hại, cỏ dại.
Từ khóa: công nghệ sinh học, bảo vệ thực vật, vi sinh vật, sản xuất, bệnh hại

Xây dựng, vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Nguyên tắc lớn nhất của nhà máy điện hạt nhân là gặp bất kì tai nạn ở mức độ nào chăng nữa cũng không gây ra tác hại do tia phóng xạ cho cư dân xung quanh nhà máy.
Từ khóa: xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, nhà máy điện hạt nhân

Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
Số lượt xem: 156 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tổng hợp các kiến thức về nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Từ khóa: nhiên liệu hạt nhân, nguyên tử, chất phóng xạ

Tính an toàn của nhà máy điện hạt nhân
Số lượt xem: 154 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Do có rất nhiều chất phóng xạ nguy hiểm ở trong lò nên lò phản ứng hạt nhân được thiết kế rất công phu nhằm đảm bảo các chất nguy hiểm đó vẫn được "nhốt chặt" bên trong thiết bị, bên trong nhà máy và không thoát ra được bên ngoài nếu xảy ra tai nạn.
Từ khóa: tính an toàn, nhà máy điện hạt nhân, chất phóng xạ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 7  
Lixao  Tuần: 3674
Lixao Lixao  Tổng: 124880539