DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

5 phương trình làm thay đổi thế giới - sức mạnh và chất thơ của toán học
Số lượt xem: 222 | Số lượt tải:31
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
5 câu chuyện tuyệt vời trên con đường khoa học đi từ quả táo nổi tiếng đến quả bom nguyên tử... đầy tai tiếng. Albert Einstein và phương trình năng lượng, nhà khoa học người Thuỵ Sĩ Daniel Bernoulli và phương trình thuỷ động lực học, nhà vật lý người Anh
Từ khóa: phương trình, chất thơ, sức mạnh, toán học

Giáo trình giải tích toán học - Tập 2
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:24
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các kiến thức về lí thuyết chuỗi số, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt.
Từ khóa: chuỗi số, phép tính vi phân, hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Giáo trình giải tích toán học - Tập 1
Số lượt xem: 197 | Số lượt tải:19
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Giải tích toán học là một môn cơ sở của ngành Toán và các ngành khoa học, kĩ thuật. Tài liệu tổng hợp các kiến thức về số thực, hàm số, giới hạn, hàm số liên tục, phép tính vi phân của hàm số một biến, tích phân.
Từ khóa: toán học, giải tích, số thực, hàm số, giới hạn, hàm số liên tục, tích phân

Toán mẫu giáo theo chương trình thực hành toán mẫu giáo của singapore - Quyển 2
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:22
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Toán mẫu giáo theo chương trình thực hành toán mẫu giáo của singapore. Kiến thức về các chữ số, thứ tự của các chữ số, hình dạng và mẫu hình.
Từ khóa: toán mẫu giáo, hình dạng, mẫu hình, thời gian, chữ số

Toán mẫu giáo theo chương trình thực hành toán mẫu giáo của singapore - Quyển 3
Số lượt xem: 180 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Toán mẫu giáo theo chương trình thực hành toán mẫu giáo của singapore. Kiến thức về chiều dài và trọng lượng; phép cộng và phép trừ.
Từ khóa: toán mẫu giáo, chiều dài, trọng lượng, phép cộng, phép trừ

Bé học toán
Số lượt xem: 178 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các bài toán dành cho học sinh lớp mẫu giáo lớn.
Từ khóa: môn toán, mẫu giáo lớn

Quiz! khoa học kì thú thế giới huyền bí, cổ sinh học
Số lượt xem: 185 | Số lượt tải:22
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Khoa học kì thú thế giới huyền bí, cổ sinh học.
Từ khóa: khoa học, giới huyền bí, cổ sinh học

Quiz! khoa học kì thú vũ trụ
Số lượt xem: 183 | Số lượt tải:17
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Khoa học kì thú vũ trụ và trái đất.
Từ khóa: khoa học, vũ trụ, trái đất

Quiz! khoa học kì thú côn trùng, thực vật
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:20
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Khoa học kì thú côn trùng, thực vật.
Từ khóa: khoa học, côn trùng, thực vật

Bài tập đại số tuyến tính với mathematica - tập 2
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:11
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các dạng bài tập đại số tuyến tính mathematica.
Từ khóa: định thức, chéo hóa, dạng toàn phương, đại số tuyến tính, đại số tuyến tính


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 7  
Lixao  Tuần: 3690
Lixao Lixao  Tổng: 124880573