DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Bài tập đại số tuyến tính với mathematica - tập 1
Số lượt xem: 182 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các dạng bài tập đại số tuyến tính mathematica.
Từ khóa: ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vecto, ánh xạ, tuyến tính

Giáo trình toán cao cấp phần giải tích
Số lượt xem: 176 | Số lượt tải:12
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp kiến thức toán cao cấp phần giải tích.
Từ khóa: môn toán, toán cao cấp, giải tích, tập hợp, hàm số, đạo hàm, hàm nhiều biến, phương trình, vi phân

Giáo trình toán cao cấp - Phần đại số tuyến tính
Số lượt xem: 169 | Số lượt tải:12
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vecto, ánh xạ tuyến tính.
Từ khóa: ma trận, hệ phương trình tuyến tính, không gian vecto, định thức, chéo hóa, dạng phương

Nhiệt động hóa học
Số lượt xem: 195 | Số lượt tải:16
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Nhiệt động hóa học là một ngành rất quan trọng của hóa lý, nó nghiên cứu các quá trình có liên quan đến hiện tượng truyền nhiệt. Nhiệt động hóa học chứng minh và thiết lập những định luật và hệ thức chính xác mô tả mối quan hệ giữa các dạng năng lượng và
Từ khóa: nhiệt động, hóa học, truyền nhiệt, năng lượng, phân tử

Hóa phân tích
Số lượt xem: 159 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Hóa học phân tích là môn học nghiên cứu về các phương pháp xác định thành phần hóa học và hàm lượng của các thành phần đó trong mẫu nghiên cứu. Hóa phân tích được chia làm 2 loại là phân tích định tính và phân tích định lượng.
Từ khóa: hóa học, phân tích, phân tích định tính, phân tích định lượng

Hóa hữu cơ - tập 1
Số lượt xem: 173 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức.
Từ khóa: hợp chất hữu cơ, đơn chức, đa chức, hợp chất cơ kim, hợp chất lưu huỳnh, nguyên tử

Hóa hữu cơ - tập 2
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức.
Từ khóa: hợp chất hữu cơ, tạp chức, dị vòng, thiên nhiên

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học
Số lượt xem: 266 | Số lượt tải:38
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tương quan giữa một số thông số hóa lý và liên quan định tính giữa cấu trúc và tác dụng sinh học; liên quan cấu trúc và tác dụng một số nhóm thuốc.
Từ khóa: cấu trúc, tác dụng, sinh học, thông số hóa lý

Hóa sinh học - phần 2
Số lượt xem: 191 | Số lượt tải:14
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Chuyển hóa các chất và hóa sinh một số cơ quan.
Từ khóa: hóa sinh, thận nước tiểu, gan, máu, chất điện giải

Hóa sinh
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Tổng hợp các kiến thức về cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô và cơ quan.
Từ khóa: hóa sinh, cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô, cơ quan


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao  Tuần: 3697
Lixao Lixao  Tổng: 124875125