DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Giáo trình toán cao cấp a2
Số lượt xem: 164 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Phép tính vi phân hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân
Từ khóa: vi phân, hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân mặt, phương trình

Lý thuyết đồ thị ngành tin học
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Giới thiệu định nghĩa và các tính chất cơ bản của đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng; khảo sát sơ lược về đồ thị phẳng,…
Từ khóa: đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, đồ thị phẳng

Phân tích hóa học thực phẩm
Số lượt xem: 177 | Số lượt tải:15
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Thực phẩm là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật mà con người dùng để ăn uống cho nhu cầu sống, vận động và phát triển của cơ thể. Thực phẩm là loại sản phẩm phổ biến nhất liên quan đến hoạt động sống của con người.
Từ khóa: phân tích, hóa học, thực phẩm

Độc học môi trường cơ bản
Số lượt xem: 172 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Tài liệu cập nhật đến nhiều vấn đề về độc chất và độc tố. Mỗi loại độc chất độc tố đều được phân tích rõ về nguồn gốc, tính chất và biện pháp phòng chống.
Từ khóa: độc học, môi trường, nguồn gốc, tính chất, biện pháp phòng chống

Vở bài tập toán 5 tập 2
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Bài tập toán lớp 5.
Từ khóa: môn toán, toán tiểu học, vở bài tập

Vở bài tập toán 5 tập 1
Số lượt xem: 167 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Bài tập toán lớp 5.
Từ khóa: toán học, số thập phân, phân số

Vở bài tập khoa học 5
Số lượt xem: 166 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Bài tập môn khoa học lớp 5 về con người và sức khỏe; vật chất và năng lượng; thực vật, động vật, tài nguyên môi trường.
Từ khóa: con người, sức khỏe, vật chất, năng lượng, thực vật, động vật, tài nguyên, môi trường

Toán 5
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Kiến thức toán lớp 5.
Từ khóa: toán học, số thập phân, phân số

Khoa học 5
Số lượt xem: 160 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 17/11/2013
Kiến thức môn khoa học lớp 5 về con người và sức khỏe; vật chất và năng lượng; thực vật, động vật, tài nguyên môi trường.
Từ khóa: con người, sức khỏe, vật chất, năng lượng, thực vật, động vật, tài nguyên, môi trường

Bài tập toán 5
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 19/11/2013
Câu hỏi và bài tập toán học lớp 5.
Từ khóa: câu hỏi, bài tập, toán học


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1  
Lixao  Tuần: 3661
Lixao Lixao  Tổng: 124875048