DANH SÁCH THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Cải thiện môi trường bằng chế phẩm vi sinh vật
Số lượt xem: 299 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/21/2013
Ô nhiễm môi trường và vùng sinh học và chế phẩm vi sinh vật trong xử lý cải tạo môi trường.
Từ khóa: cải thiện môi trường, chế phẩm vi sinh vật

Công nghệ chống xói lở bờ - Bảo vệ môi trường
Số lượt xem: 291 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/21/2013
Tổng hợp các kiến thức về công nghệ chống xói lở bờ, bảo vệ môi trường.
Từ khóa: công nghệ, xói lở bờ, bảo vệ môi trường

Quy trình kỹ thuật áp dụng bón phân viên nén NK cho lúa gieo sạ trên giống khang dân và Q5
Số lượt xem: 390 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/20/2013
Quy trình kỹ thuật áp dụng bón phân viên nén NK cho lúa gieo sạ trên giống khang dân và Q5.
Từ khóa: quy trình, kỹ thuật, phân viên nén NK, gieo sạ, giống khang dân, giống Q5

Sản xuất rau an toàn bằng công nghệ cao không dùng đất
Số lượt xem: 301 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/20/2013
Tổng hợp các kiến thức về sản xuất rau an toàn bằng công nghệ cao không dùng đất.
Từ khóa: sản xuất, rau an toàn, công nghệ

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp
Số lượt xem: 299 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/20/2013
Công nghệ sinh học là một trong những ngành khoa học ưu tiên của thế giới. Công nghệ sinh học đã và đang và sẽ đem lại những tác động hết sức cơ bản trong sản xuất, đời sống, trong việc bảo vệ lâu dài môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của trái đất.
Từ khóa: quá trình, thiết bị, công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường - Quyển II
Số lượt xem: 283 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/20/2013
Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường.
Từ khóa: công nghệ sinh học, cây trồng, vật nuôi

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học
Số lượt xem: 291 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/20/2013
Công nghệ sinh học giúp cải tiến cây trồng và vật nuôi thông qua các phương pháp phân tích genome, xác định vị trí các gen trên bản đồ di truyền, xác định vị trí của marker liên kết với gen.
Từ khóa: phương pháp, công nghệ sinh học

Kỹ thuật khai thác nước ngầm
Số lượt xem: 273 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/18/2013
Tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật khai thác nước ngầm.
Từ khóa: kỹ thuật, khai thác, nước ngầm

Công nghệ mạ điện
Số lượt xem: 289 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/18/2013
Mạ điện là một trong những phương pháp rất có hiệu quả để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn trong môi trường xâm thực và trong khí quyển.
Từ khóa: công nghệ, mạ điện, phương pháp

Kĩ thuật sơn
Số lượt xem: 295 | Số lượt tải:11
Lĩnh vực: Lĩnh vực công nghệ sinh học
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 7/18/2013
Sơn là ngành kỹ thuật đang trên đà phát triển theo nhịp độ phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có yêu cầu rất cao về chất lượng các loại sơn và chất lượng gia công màng sơn.
Từ khóa: kỹ thuật sơn, công nghệ, phương pháp, nguyên tắc


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Trang cuối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao  Tuần: 5065
Lixao Lixao  Tổng: 124900742