THÔNG TIN TÌM KIẾM

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Số lượt xem: 228 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng: Sơ lược lịch sử; Đặc điểm giải phẫu; Triệu chứng lâm sàng; Chẩn đoán cận lâm sàng; Phẫu thuật; Biến chứng sau phẫu thuật
Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoát bị đĩa đệm, cột sống thắt lưng

Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực
Số lượt xem: 230 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực: Đặc điểm giải phẫu; Lâm sàng thoát vị đĩa đệm ngực; Chẩn đoán cận lâm sàng; Điều trị
Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực, thoát vị đĩa đệm, cột sống ngực

Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
Số lượt xem: 235 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ: Đặc điểm giải phẫu cột sống cổ;Lâm sàng thoát vị cột sống cổ; Chẩn đoán cận lâm sàng TVĐĐ cổ; Chẩn đoán phân biệt; ĐIều trị
Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ

Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm
Số lượt xem: 239 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống: Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm: Điều trị nội khoa; Các phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu; Điều trị bằng phẫu thuật
Từ khóa: Phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm, phương pháp điều trị, thoát vị đĩa đệm

Phân loại và chẩn đoán cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm
Số lượt xem: 226 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống: Phân loại và chẩn đoán cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm
Từ khóa: Phân loại, thoát vị đĩa đệm, chẩn đoán cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm, chẩn đoán lâm sàng,thoát vị đĩa đệm

Giải phẫu, chức năng sinh lý, bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm
Số lượt xem: 229 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống: Giải phẫu, chức năng sinh lý, bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm
Từ khóa: Giải phẫu, chức năng sinh lý, bệnh căn, cơ chế bệnh sinh, thoát vị đĩa đệm

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống
Số lượt xem: 243 | Số lượt tải:13
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Giải phẫu, chức năng sinh lý, bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của thoát vị đĩa đệm. Phân loại và chẩn đoán cận lâm sàng thoát vị đĩa đêm. Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đêm. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Thoát vị thắt lưng ở một số vị trí đặc biệt và ở các lứa tuổi khác nhau. chăm sóc sau mổ thoát vị thắt lưng và phòng ngừa thoái hóa cột sống.
Từ khóa: Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống, phẫu thuật, thoát bị đĩa đệm, cột sống

Các biện pháp phòng tránh ngộ độc
Số lượt xem: 234 | Số lượt tải:10
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Phòng chống ngộ độc thực phẩm. Các biện pháp phòng trán ngộ độc hóa chất
Từ khóa: Biện pháp phòng tránh ngộ độc, phòng tránh ngộ độc, ngộ độc

Cách sơ cứu một số trường hợp ngộ độc thường gặp
Số lượt xem: 237 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu khi ngộ độc: Cách sơ cứu một số trường hợp ngộ độc thường gặp
Từ khóa: Sơ cứu, ngộ độc thường gặp, ngộ độc

Ngộ độc thực phẩm
Số lượt xem: 233 | Số lượt tải:9
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 16/11/2013
Sơ cấp cứu và xử lý ban đầu khi ngộ độc: Ngộ độc thực phẩm- Nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý
Từ khóa: Ngộ độc thực phẩm, ngộ độc, thực phẩm


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 121  
Lixao  Tuần: 19265
Lixao Lixao  Tổng: 124463744