THÔNG TIN TÌM KIẾM

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 6
Số lượt xem: 248 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Thụ tinh nhân tạo ở bò sữa và xác định thời điểm phối giống cho bò sữa.
Từ khóa: thụ tinh nhân tạo, bò sữa, phối giống

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 5
Số lượt xem: 248 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Thụ tinh nhân tạo ở bò sữa.
Từ khóa: thụ tinh nhân tạo, bò sữa

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 4
Số lượt xem: 245 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Phát hiện động dục ở bò sữa.
Từ khóa: quản lý, động dục, bò sữa

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 3
Số lượt xem: 147 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Biểu hiện động dục ở bò sữa.
Từ khóa: biểu điện động dục, bò sữa, sinh sản

Một số vấn đề sinh sản ở bò sữa - Phần 2
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 13/11/2013
Quản lý động dục ở bò sữa.
Từ khóa: quản lý, động dục, bò sữa

Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa - bò thịt ở gia đình
Số lượt xem: 124 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 12/11/2013
Tài liệu cung cấp các thông tin về giống, thức ăn, thú y, kỹ thuật nuôi dưỡng đặc biệt nêu rõ cách xây dựng tiêu chuẩn và khẩu phần chăn nuôi bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, chăn nuôi, bò sữa, bò thịt, chăm sóc, đặc điểm sinh học, phòng trị bệnh

Sản xuất, dự trữ và chế biến một số loại thức ăn cho bò sữa
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật trồng một số loại thức ăn cho bò, sản xuất, dự trữ và chế biến một số loại thức ăn cho bò.
Từ khóa: sản xuất, dự trữ, chế biến, bò sữa, kỹ thuật

Khai thác sữa năng suất chất lượng vệ sinh
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Khai thác sữa là một trong những khâu quan trọng trong chăn nuôi bò sữa. Nó ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Khai thác sữa không đúng kỹ thuật chẳng những làm giảm hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa mà còn có nguy cơ dẫn đến làm hỏng
Từ khóa: khai thác sữa, năng suất, chất lượng vệ sinh, sinh lý tiết sữa, bảo quản, chế biến

Kỹ thuật chế biến thức ăn gia súc trong chăn nuôi hộ gia đình
Số lượt xem: 126 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Chế biến thức ăn gia súc trong chăn nuôi hộ gia đình; bảo quản, chế biến thức ăn thô, xanh cho chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ.
Từ khóa: kỹ thuật, chế biến, thức ăn gia súc, chăn nuôi, bảo quản, chế biến

Cẩm nang chăn nuôi bò sữa thịt
Số lượt xem: 127 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Một số đặc điểm chung của bò sữa, bò thịt và kỹ thuật chăn nuôi.
Từ khóa: bò sữa, bò thịt, kỹ thuật chăn nuôi, cẩm nang


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1067  
Lixao  Tuần: 18503
Lixao Lixao  Tổng: 123868958