THÔNG TIN TÌM KIẾM

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 7
Số lượt xem: 133 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, chăm sóc, bò sữa, bò thịt

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 6
Số lượt xem: 141 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật, nuôi dưỡng, chăm sóc, bò sữa, bò thịt

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 5
Số lượt xem: 131 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Thành phần dinh dưỡng của một số thức ăn cho bò sữa.
Từ khóa: thức ăn, kỹ thuật, chế biến, sử dụng, bò sữa, dinh dưỡng

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 4
Số lượt xem: 141 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Thức ăn, kỹ thuật chế biến và sử dụng của bò sữa.
Từ khóa: thức ăn, kỹ thuật, chế biến, sử dụng, bò sữa

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 3
Số lượt xem: 122 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Những giống bò hiện có ở Việt Nam và công tác giống bò sữa và bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, bò thịt, công tác giống

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 2
Số lượt xem: 130 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Giống bò và công tác giống, bò sữa và bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, giống bò, công tác giống, bò thịt

Kỹ thuật nuôi bò sữa bò thịt ở gia đình - Phần 1
Số lượt xem: 134 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc | Kỹ thuật chăn nuôi
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 10/11/2013
Một số đặc điểm sinh học và khả năng cho sữa, thịt của bò sữa, bò thịt.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, bò sữa, đặc điểm sinh học, bò thịt

Kỹ thuật chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc - Phần 4
Số lượt xem: 163 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 08/11/2013
Kỹ thuật ủ chua thức ăn cho bò sữa và một số quy trình chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi gia súc.
Từ khóa: kỹ thuật, chế biến, phụ phẩm, thức ăn, gia súc, gia súc nhai lại, bò sữa, quy trình, chăn nuôi

Một số vấn đề về quản về quản lý sinh sản ở bò sữa
Số lượt xem: 137 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 11/02/2014
Tầm quan trọng của vấn đề quản lý sinh sản ở bò sữa.
Từ khóa: quản lý, sinh sản, bò sữa

Thức ăn cho bò sữa
Số lượt xem: 132 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 27/01/2014
Bò sữa là loại động vật nhai lại, có dạ dày bốn túi, có khả năng tiêu hoá và sử dụng nhiều loại thức ăn. Nhìn chung, thức ăn dùng nuôi bò sữa đều rẻ tiền, dễ kiếm, đa dạng hơn so với thức ăn nuôi lợn và gia cầm.
Từ khóa: thức ăn, bò sữa, kỹ thuật


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 1114  
Lixao  Tuần: 18553
Lixao Lixao  Tổng: 123869060