THÔNG TIN TÌM KIẾM

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt và phòng trị bệnh - Tập 2
Số lượt xem: 142 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 01/07/2013
Kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa, nuôi cá đồng quảng canh, lươn đồng, ếch đồng, cá trê vàng và cá rô phi xuất khẩu.
Từ khóa: kỹ thuật nuôi, thủy đặc sản nước ngọt, phòng bệnh, trị bệnh, sản xuất giống

Công nghệ tạo đàn toàn đực tôm càng xanh
Số lượt xem: 148 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 26/06/2013
Tôm càng xanh có khả năng sinh trưởng nhanh, thích nghi với điều kiện nuôi khác nhau như ao, đầm, ruộng cây lúa,…trong quần đàn tôm càng xanh, tôm đực thường sinh trưởng nhanh và cho năng xuất cao hơn tôm cái.
Từ khóa: công nghệ, sản xuất, tôm đực càng xanh

Kỹ thuật bón phân viên nén sâu cho lúa
Số lượt xem: 171 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Kỹ thuật bón phân viên nén sâu cho lúa và một số lưu ý nhằm nâng cao hiệu quả của phân viên nén khi bón cho lúa.
Từ khóa: kỹ thuật, bón phân viên nén, lúa

Kỹ thuật cơ bản bón phân - phòng trừ sâu bệnh cho lúa
Số lượt xem: 292 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Sâu bệnh hại lúa ở các thời kỳ và ngưỡng phòng trừ.
Từ khóa: sâu bệnh hại lúa, phòng trừ sâu bệnh

Kỹ thuật thâm canh lúa lai
Số lượt xem: 181 | Số lượt tải:8
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Lúa lai là tiến bộ kỹ thuật quan trọng được phát minh từ Trung Quốc và đã được áp dụng rộng rãi, có hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới, với nhiều ưu điểm như sinh trưởng nhanh, đẻ khỏe, thời gian sinh trưởng ngắn, chịu thâm canh cao.
Từ khóa: kỹ thuật, thâm canh, lúa lai

Trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa
Số lượt xem: 190 | Số lượt tải:6
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Cách trồng và chăm sóc ngô đông trên đất hai vụ lúa.
Từ khóa: kỹ thuật trồng, chăm sóc, ngô, đất hai vụ lúa

Quy trình gieo giống lúa thơm N46
Số lượt xem: 175 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Đặc điểm, biện pháp kỹ thuật, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh giống lúa thơm N46.
Từ khóa: quy trình, giống lúa thơm N46

Trình gieo cấy giống lúa hai dòng Việt lai 50
Số lượt xem: 174 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Giống lúa lai hai dòng Việt Lai 50 được chọn tại Viện nghiên cứu lúa. Việt lai 50 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R50.
Từ khóa: giống lúa lai hai dòng, Việt lai 50, trồng trọt

Cẩm nang cây lúa
Số lượt xem: 157 | Số lượt tải:5
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Cẩm nang thâm canh lúa cao sản.
Từ khóa: thâm canh, lúa cao sản

Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam
Số lượt xem: 161 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 07/06/2013
Côn trùng hại lúa là yếu tố quan trọng hạn chế sản xuất lúa ở nhiều nước trên thế giới. Tài liệu cung cấp danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam.
Từ khóa: côn trùng hại lúa, thiên địch


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 20  
Lixao  Tuần: 2988
Lixao Lixao  Tổng: 124873690