Bổ sung hồ sơ đề xuất đề tài KH&CN quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020

Facebook   Zalo

        Ngày 09/01/2020, sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã có công văn số 11/KHCN-QLKH về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020.

        Để đảm bảo đúng yêu cầu quy trình tuyển chọn nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ đề xuất cụ thể như sau:

        - Hồ sơ nộp gồm 8 (tám) bộ được đóng quyển .....

Chi tiết tại file đính kèm

T?i tài li?u

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 01/2020

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0