Đề xuất nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Facebook   Zalo

Thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND); Công văn số 5448/UBND-KGVX ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019 ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, cụ thể như sau:

T?i tài li?u

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 01/2020

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0