Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết TTHC, công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến

Facebook   Zalo

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ y tế đã có khuyến cáo về việc hạn chế tập trung đông người ở nơi công cộng nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết TTHC, công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến

Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết TTHC, công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ y tế đã có khuyến cáo về việc hạn chế tập trung đông người ở nơi công cộng nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi đến thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) để nộp hồ sơ TTHC như sau:

1. Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ giải quyết TTHC: Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên đối với 30 TTHC, các thủ tục này được tăng tải đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/ 

- Danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 4

2

Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 4

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 4

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 3

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 3

6

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Mức độ 3

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Mức độ 3

8

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Mức độ 3

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mức độ 3

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mức độ 3

II

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn và bức xạ hạt nhân

11

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức độ 4

12

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức độ 4

13

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức độ 3

14

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức độ 4

15

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Mức độ 4

16

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mức độ 3

17

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Mức độ 3

III

Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng

18

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Mức độ 3

19

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Mức độ 3

20

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Mức độ 3

21

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Mức độ 3

22

Thủ tục cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Mức độ 4

23

Thủ tục cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Mức độ 4

24

Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Mức độ 4

25

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Mức độ 3

26

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Mức độ 3

27

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Mức độ 3

28

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Mức độ 4

IV

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

29

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Mức độ 3

30

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Mức độ 3

- Hướng dẫn, đăng ký, đăng nhập tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trở lên và công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến.

+ Tổ chức, công dân khi nộp hồ sơ TTHC mức độ 3 trở lên truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn để đăng ký và gửi hồ sơ TTHC; việc đăng ký tài khoản và gửi hồ sơ TTHC được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập trang Web https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/ bằng trình duyệt.

Bước 2: Đăng ký tài khoản NGƯỜI DÂN hoặc DOANH NGHIỆP. Điền Thông tin cá nhân, doanh nghiệp, Email và số điện thoại vào các mục tương ứng (Lưu ý: Email và SĐT đang hoạt động) rồi ấn vào đăng ký.

Bước 3: Truy cập email đăng ký để nhận tài khoản do cổng Dịch vụ công gửi  về (Tài khoản và mật khẩu).

Bước 4: Đăng nhập vào Cổng DVC trực tuyến chọn DỊCH VỤ CÔNG.

Bước 5: Chọn cơ quan (Sở Khoa  học và Công nghệ), chọn mức độ 3 hoặc mức độ 4 ấn TÌM KIẾM. Chọn bộ thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ rồi click vào NỘP HỒ SƠ.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin, chọn nơi trả kết quả: Tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Upload các thành phần hồ sơ tương ứng (File ảnh hoặc File PDF) rồi chọn Nộp hồ sơ.

Bước 7: Cán bộ Sở sẽ tiếp nhận và chuyển cho các phòng, đơn vị chuyên môn xử lý hồ sơ. Khi có kết quả sẽ thông báo qua điện thoại và email tới người dân và doanh nghiệp.

+ Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp TTHC mức độ 3, mức độ 4.

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở KH&CN

0977.288.660

2

Thẩm Thế Bằng

Bộ phận Công nghệ thông tin – Trung tâm phát triển KH&CN

0913.805.476

 

- Về sử dụng dịch vụ BCCI để nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Thực hiện văn bản số 946/UBND-KGVX ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Để góp phần hỗ trợ tổ chức, cá nhân về giá cước khi sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích do ảnh hưởng dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 477/BĐTNN-KHKD ngày 30/3/2020 về việc điều chỉnh cước phí dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích giảm 20% giá cước so với giá cước đang áp dụng; các tổ chức, công dân đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính tại các điểm giao dịch của Bưu điện.

Giá cước áp dụng từ ngày 20/3/2020 đến ngày 31/7/2020 như sau:

Khối lượng bưu gửi

Nội huyện

(đồng)

Liên huyện

(đồng)

Đến 500gr

12.000

16.000

500gr tiếp theo

2.500

3.000

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp./.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 01/2020

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0