Object reference not set to an instance of an object. Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên > view
THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

Kinh tế môi trường - Bài giảng 1
Số lượt xem: 31 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/17/2013
Các công cụ phân tích kinh tế môi trường, đường cầu đối với nước sạch, nguyên tắc cân bằng biên.
Từ khóa: kinh tế, môi trường, chi phí biên, đường cung

Kinh tế môi trường - Bài giảng 3
Số lượt xem: 31 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/17/2013
Kinh tế học về chất lượng môi trường, mô hình kiểm soát ô nhiễm đơn giản. Hàm thiệt hại, chi phí, lợi ích giảm ô nhiễm.
Từ khóa: kinh tế, môi trường, ô nhiễm

Khái luận chung về an sinh xã hội
Số lượt xem: 30 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/9/2013
ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con.
Từ khóa: an sinh xã hội, chăm sóc, khó khăn, kinh tế

Ô nhiễm môi trường không khí
Số lượt xem: 30 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/11/2013
Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)".
Từ khóa: ô nhiễm, môi trường, không khí

Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 (CBAS-QM08)
Số lượt xem: 30 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/11/2013
Các yêu cầu về an toàn thực phẩm, các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO22000.
Từ khóa: an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn quốc tế

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế
Số lượt xem: 30 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: An sinh XH - Chính sách XH
Người đăng: Nguyễn Thị Quyên | Ngày đăng: 6/13/2013
Phạm vi, quyền lợi và điều kiện bảo hiểm; thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm và giải quyết các tranh chấp.
Từ khóa: quy tắc, bảo hiểm du lịch quốc tế

Điều tra phân loại rừng
Số lượt xem: 1 | Số lượt tải:1

|
Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 16  
Lixao  Tuần: 356
Lixao Lixao  Tổng: 123457344