THÔNG TIN CHI TIẾT
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bước2:Phòng Quản lý chuyên ngànhcó trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để quản lý.

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.

Video hướng dẫn:

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 01-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 01-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối (Mẫu 02-III/ATBXHN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
Kết quả thưc hiện Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Lệ phí (nếu có) - Lệ phí cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: Không.
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) - Yêu cầu chung đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; - Điều kiện cấp giấy phép: + Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định; + Nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật; + Nhân viên bức xạ phải được tham gia các khóa đào tạo, đào tạo lại về an toàn bức xạ; + Người phụ trách an toàn bức xạ phải được tham gia khóa đào tạo bổ sung cho người phụ trách theo quy định hiện hành; + Đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.

Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login