THÔNG TIN CHI TIẾT
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Trình tự thực hiện

- Bước1:Chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép sử dụng thiết bị X-quangchẩn đoán trong y tế hết hạn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bước 2:Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm địnhhồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy phép gia hạn. Trường hợp không đồng ý gia hạn giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3:Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để quản lý.

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện

 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 06-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (Mẫu 01-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Báo cáo đánh giá an toàn khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quangchẩn đoán trong y tế (Mẫu 02-III/ATBXHN Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

mẫu đơn 1.docx

mẫu đơn 1.docx
mẫu đơn 1.docxmẫu đơn 1.docx

mẫu đơn 1.docx

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
Kết quả thưc hiện Giấy phép gia hạn.
Lệ phí (nếu có) - Phí thẩm định cấp giấy phép gia hạn bằng 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới - Lệ phí: Không.
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.

Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login