THÔNG TIN CHI TIẾT
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bước 2:Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp lại Giấy phép. Trường hợp không đồng ý cấp lại giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3:Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để quản lý.

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 08-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

+ Trường hợp khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất: phải có xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép;

+ Trường hợp khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát: Nộp bản gốc giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
Kết quả thưc hiện Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Lệ phí (nếu có) Không.
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login