THÔNG TIN CHI TIẾT
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Trình tự thực hiện

- Bước 1:Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ khai báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận phiếu khai báovà trình lãnh đạo Sở cấp giấy xác nhận khai báo.

- Bước 3: Phòng Quản lý Chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để quản lý.

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Phiu khai báo thit b X-quang chn oán y t.docx
Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
Kết quả thưc hiện Giấy xác nhận khai báo.
Lệ phí (nếu có) Không.
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Tệp đính kèm
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login